Etapy projektowania w technologii BIM

Aby w pełni wykorzystać zalety technologii wykorzystującej BIM, wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni korzystać ze specjalnie dedykowanych do tego celu narzędzi.

Właśnie dlatego firma AUTODESK stworzyła pakiet dedykowanych programów umożliwiających realizację różnych zadań na poszczególnych etapach inwestycji. Autodesk Building design suit zawiera przede wszystkim dla architektów – Autocad architecture oraz Revit.

Autocad umożliwia kompleksowe modelowanie koncepcji architektonicznej w 3D, natomiast specjalnie dla bim stworzono platformę REVIT czyli wspólne dla wszystkich branż rozwiązanie oparte na technice parametrycznego modelowania budynków, które automatycznie koduje wprowadzanie zmian do obiektu, dzięki swoim funkcjonalnościom umożliwia architektom modelowanie obiektowe 3d z jednoczesnym parametryzowaniem poszczególnych elementów projektowanego modelu, w rezultacie architekt jako efekt pracy może uzyskać foto realistyczne wizualizacje swojej pracy, a konstruktorowi może przekazać kompleksowy sparametryzowany model obiektu gotowy do dalszej edycji.

BIM

Etapy projektowania konstrukcji – BIM

Model przekazany przez zespoły architektoniczne konstruktorom zawiera już ogólny zarys bryły i posiada duże ilości informacji dot. M.in. zastosowanych materiałów. Zadaniem specjalistów od konstrukcji jest na bazie powstałego modelu stworzyć spójny projekt konstrukcyjny obiektu, do tego celu wykorzystują platformę Revit structure, umożliwiającą trójwymiarowe modelowanie każdego rodzaju konstrukcji stalowych, żelbetowych drewnianych i innych. Dodatkowo w przypadku projektowania detali, połączeń lub innych skomplikowanych elementów bardzo pomocnym narzędziem jest Autodesk Structural Detailing. Tak powstały model konstrukcji może być poddany analizie wytrzymałościowej w programie Robot structural analysis, a wyniki w nim uzyskane posłużą do wzbogacenia bazy danych zawartych w modelu BIM.

Kolejnym etapem powstawania gotowego modelu jest tworzenia projektu wszelkiego rodzaju instalacji. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się platforma Revit, tym razem moduł MEP ponieważ wszystkie zmiany zachodzą na tym samym modelu obiektu, można na etapie tworzenia projektu instalacji uniknąć wielu kolizji jakie mogłyby pojawić się podczas tradycyjnego procesu projektowania, gdzie przepływ informacji nie jest tak płynny, a zespoły projektowe często pracują na nieaktualnych modelach. Optymalizacja pracy dzięki technologii bim znacząco zmniejsza ilość błędów w projekcie, a także skraca czas tworzenia dokumentacji projektowej do celów wykonawczych, co przyspiesza rozpoczęcie kolejnego etapu procesu inwestycyjnego, a mianowicie realizacji obiektu.

Może Ci się również spodoba