Wzrost liczby kupna mieszkań pod wynajem

Generalnie można stwierdzić, porównując statystyki w Polsce i innych krajach europejskich, jeśli chodzi o ilość rodzina zamieszkujących w lokalach mieszkalnych przeznaczonych pod wynajem, że u nas jest tego rodzaju lokali bardzo mało – na przykład w Wielkiej Brytanii czy we Francji prawie 30 procent rodzin mieszka w lokalach wynajmowanych, w Polsce ten odsetek oscyluje w granicach 4 procent.

 

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele – jedną z nich jest niewysoka rentowność utrzymywania takich mieszkań pod wynajem, zwłaszcza w okresie czasu, kiedy inne formy lokowania kapitału przynoszą relatywnie porównywalne zyski, lub nawet większe, bez konieczności kłopotania się o wiele kwestii związanym z wynajmowaniem mieszkania. Jednak w ostatnim półroczu zauważyliśmy w Polsce znaczny wzrost zainteresowania kupnem mieszkań pod wynajem – można to stwierdzić po tym, że znaczna ilość mieszkań, w tym głównie deweloperskich, kupiona została w tym czasie za gotówkę, a więc przez osoby, które mają pieniądze i postanowiły je w ten właśnie sposób zainwestować.

Może Ci się również spodoba